Classes / Self Help & Coaching / Kurumsal Hayatta Şiddetsiz İletişim Çatışma Çözümü
Kurumsal Hayatta Şiddetsiz İletişim Çatışma Çözümü
21 December, 18:30 | Self Help & Coaching
Kurumsal Hayatta Şiddetsiz İletişim Çatışma Çözümü
Bu eğitim serisinin içeriğinde ; Marshall Rosenberg tarafından dünyaya hediye edilen ;‘Şiddetsiz İletişim '' kavramı ile tanışarak , 4 bileşeni...
Show more
Bu eğitim serisinin içeriğinde ; Marshall Rosenberg tarafından dünyaya hediye edilen ;‘Şiddetsiz İletişim '' kavramı ile tanışarak , 4 bileşeni olan Gözlem yapmak, Duyguları tanımak, İhtiyaçları dile getirmek ve Rica'ya geçmek adımlarını öğreneceğiz. Ayrıca Empati'nin Gücü ve Şefkati engelleyen iletişim biçimlerini tanıyacağız. Şiddetsiz İletişimin sembolleri olan ;Çakal ve Zürafa dilini tanıyarak günlük yaşamımızda iletişim kurarken bu dili nasıl kullanırız , Can Kulağı ile dinleme , Öfkeyi ifade etmenin yolları ve Takdiri ifade etmeyi öğrenerek bu dili günlük hayatımızda deneyimlemeyi pratik edeceğiz. Şirket çalışanları için ve yakın ilişkilerimizde kullanmak için hadi gelin hep beraber Şefkat Dili'ne geçelim. Bekliyorum sevgimle
SEE INSTRUCTOR
OTHER DETAILS
45 minutes
67432 students
213 comments
Turkish

Get access to 700+ classes with one week free trial.

<p>Get access to 700+ classes with <strong>one week free trial.</strong></p>