Classes / Hobby Club / Selsebil Çeşmesi
Selsebil Çeşmesi
01 November, 11:00 | Hobby Club
Selsebil Çeşmesi
Bu, mesnevi kitabıdır. Bu kitap gerçeğe ulaşmanın ve bilgiyle bütünleşmenin sırlarını keşifte dinin usulünün usulünün usulü, yani din esaslarının esaslarıdır....
Show more
Bu, mesnevi kitabıdır. Bu kitap gerçeğe ulaşmanın ve bilgiyle bütünleşmenin sırlarını keşifte dinin usulünün usulünün usulü, yani din esaslarının esaslarıdır. Bu kitap O’ nun en büyük fıkhıdır. O’ nun nurunun örneği ve özeliğidir. O’ nun apaçık olan hüccet ve burhanıdır. O’ nun nurunun örnek ve özelliği, içinde çerağ olan kandil gibidir. Etrafını aydınlatır. Sabahların aydınlığından daha ışıklıdır. Bu kitap; içinde çeşit çeşit dallar, su gözeleri olan cennetler cennetidir. Derinliklerinde akan bir su gözesi, manevi makamlara yükselen yolun başlangıcında bulunan yolcular için cennetteki Selsebil Çeşmesi gibidir… O yolda ilerlemiş rütbeler ve kerametler sahipleri için “makamların hayırlısı, sözlerin en güzeli” diye isimlendirilir. Gerçekten bu kitap gönüllerin şifası, hüzünlerin cilası, Kur’an-ı Azimüşşan’ ın keşşâfı, rızıkların genişliği, ahlakın iyiliğidir. Bu kitap Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’ nin mesnevisidir. Susayanlara Selsebil’ dir...
SEE INSTRUCTOR
OTHER DETAILS
60 minutes
12112 students
325 comments
Turkish

Get access to 700+ classes with one week free trial.

<p>Get access to 700+ classes with <strong>one week free trial.</strong></p>