Instructors / Deniz Ceren Uzun
Deniz Ceren Uzun
Deniz Ceren Uzun
0
0 students
Turkish
Psikolog Deniz Ceren Uzun, Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitimi b...
Read more
Psikolog Deniz Ceren Uzun, Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitimi boyunca Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nde gönüllü olarak görev almış ve farklı projelerde süpervizörlük yapmıştır. Dil ve öğrenme, antropoloji ve tarih araştırmaları ve çocuk gelişimi üzerine çeşitli akademik projelerde araştırma asistanlığı yapmıştır ve Erasmus+ öğrenci değişim projesi kapsamında eğitim aldığı Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi’nde bilişsel psikoloji ve odaklı dersler almıştır. 2021 yılında lisans eğitmini tamamlayarak aynı sene İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programına başlamıştır. Şu an tez aşamasındadır ve aktif olarak TARDE (Travma ve Afet Araştırmaları Derneği) gönüllüsüdür. Yüksek lisans eğitimi sırasında United Nations Populations Fund’ın (UNFPA) CARE PLUS+ Mülteciler İçin Kapasite Geliştirme Programı’nda asistan olarak görev almıştır. Mart ayından itibaren deprem sahalarında gönüllü olarak ruh sağlığı hizmeti vermeye devam etmektedir. Klinik stajını Fransız Lape Hastenesi’nde tamamlamıştır. Enstitü AY’dan EMDR Avrupa Akredite 1. Seviye eğitimini, Prof Dr. Doğan Şahin’den Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi Seminerleri ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi’ni tamamlamıştır. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği’nden almakta olduğu Kişilik Kuramları, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapisi eğitimi devam etmektedir. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini, Psikoloji İstanbul’dan Gottman Çift Terapisi 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır. Emrah Polat Akademi-EPA Psikoloji bünyesinde yetişkinler ile EMDR, Travma Odaklı Psikoterapi ve Psikodinamik ekolde bireysel seanslarını sürdürmektedir.
Start your 7 days free subscription now!
No classes found

Get access to 700+ classes with one week free trial.

<p>Get access to 700+ classes with <strong>one week free trial.</strong></p>