Classes / Mindfulness / Somatik Beden Taraması
Somatik Beden Taraması
21 December, 19:10 | Mindfulness
Somatik Beden Taraması
Beden taraması beden farkındalığını geliştirmek, bedensel duyumlarımızı an be an yargısız ve kabul edici bir biçimde algılayabilmek için dikkati belli...
Show more
Beden taraması beden farkındalığını geliştirmek, bedensel duyumlarımızı an be an yargısız ve kabul edici bir biçimde algılayabilmek için dikkati belli bir sıra ile bedenin çeşitli bölümlerine odaklama sürecidir. Nefes farkındalığına benzer bir şekilde, beden taraması sırasında da tüm süreç dikkat ile başlar, bedenimizi tararken-gözden geçirirken her bölgesinde duyumsama hissetmeyebiliriz. Beden taraması bedenimiz hakkında düşünmek ile bedenimizi hissetmek arasındaki farkı anlamamızı sağlar. Beden taraması aynı zamanda bir tür an'a odaklanma çalışmasıdır. Beden taraması bize bedenimiz hakkında düşünmek ile onu farkındalıkla duyumsamak arasındaki farkı, açık /beklentisiz farkındalığı, kabulü, yargılarımızı fark etmeyi, sabrı öğretir.
SEE INSTRUCTOR
OTHER DETAILS
30 minutes
67428 students
450 comments
Turkish

Get access to 700+ classes with one week free trial.

<p>Get access to 700+ classes with <strong>one week free trial.</strong></p>